Structure

Current Chairs of the TC (2023-2024)

Chair:
Giampaolo Buticchi

Chandan Kumar
Indian Institute of Technology Guwahati, India
E-mail: chandank@iitg.ac.in

Zheng Wang

Zheng Wang
Southeast University, Nanjing, China
E-mail: zwang@seu.edu.cn

Giovanni Migliazza

Giovanni Migliazza
University of Modena and Reggio Emilia, Italy
E-mail: giovanni.migliazza@unimore.itPast Chairs of the TC

2019-2022

  • Chair: Giampaolo Buticchi, University of Nottingham Ningbo China, China
  • Vice-Chair: Daniel Hissel, Université de Franche-Comté, France
  • Secretary: Chandan Kumar, Indian Institute of Technology Guwahati, India

2017-2018

  • Chair: Concettina Buccella, University of L'Aquila, Italy
  • Vice-Chair: Daniel Hissel, Université de Franche-Comté, France
  • Secretary: Giampaolo Buticchi, University of Kiel, Germany